10 Snø observasjoner ved Burraltoppen (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
12. januar 2019 kl. 22:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
På min tur fra Gangdalen og opp på Burraltoppen fikk jeg en gang drønn i snøen. Tok en kjapp undersøkelse, og regner med at det var kollaps i fokksnø
Skredaktivitet
Dato
10.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Det har gått flere strl 2-3 skred i Todalen. Noen har gått nesten ned til skutertraseen. Vanskelig å si hvor gamle de er da de er litt føyket over, men tipper de er fra den dagen med storm. Mest fokksnø høyt oppe som har kommet ned i renner. Enkelte skred har fått step-down til kantkorn. Observerte også eldre skred østvendt, tippper disse er fra rundt 24-25-26 desember.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-20,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
20 %
Kommentar
Vind fra Ø i adventdalen fra N i todalen. Vindstille på toppen av Burraltoppen. Minimalt med snøtransport
Snødekke
Kommentar
Varierende. I adventdalen er det områder med avblåst skare, og områder med fokksnø. I todalen er det mye vindpåvirket, og lengere innn i todalen er bunnen av dalen fylt med fokksnø. Gangdalen har mere snø i bunnen av dalen. Vestvente sider har en blanning av avblåst skare og fokksnø. Østvendte sider er avblåste. PÅ min tur opp den vestvendte siden mot burraltoppen er det mest fokksnø Hard øverst og mykere fokksnø lengere ned i snødekket. Lagdeling i fokksnø.

Kommentar
Dagens tur til senter av regionen
Kommentar
Avblåst skare med fokksnø over. Variasjoner av dette er typisk for regionen nå
Tester
Test
ECTN 7@5cm Q3
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 25@40cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Får ikke glatt og rett brudd på det kantkornlaget. Mulig på grunn av at det har et underliggende mykt lag
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Lagdeling i fersk fokksnø.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Kantkornproblemet finnes der fremdeles, men har flere lag over seg enn tidligere. Det er mulig også litt tykkere enkelte plasser. Andre pkasser har stormen tatt med seg all snøen som var oppå skaren, og det dermed har mindre utbredelse, har likevel vanskelig for å sette "få bratte heng"
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stormen den 10 jan la mye fokksnø i vestvendte heng. Disse har stabilisert seg endel siden da. Det ligger også enkelte områder med ferskere fokksnø. Tilsynelatende og reel skredfare er sannsynligvis mindre nå enn for etpar dager siden, men det ligger et kantkornlag lenger ned i snødekket som man ikke skal tulle med, og som mulig kan gå ved en step-down.
Utvikling
Stabilisering av fokksnø, mulig kantkornutvikling.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Virker å være bra
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
7 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]f1.5hd0.5e1.5hz0.5e1d0.3z0.5c0.5ECTN25ECTN7Created with niViz on 2020-08-10T09:45:13


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Burraltoppen
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
715 
Laster kart