7 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
12.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %

Copyright
håkon@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Viser været mot sør
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)

Copyright
håkon@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Viser mangelen på snødekket østover, ligger hovedsakelig i terrengformasjoner.
Stabilitetstest
Test
CTM 12@22cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Løsnet i fokksnøen.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stortsett stabile forhold med hard skare som skiføre. Ligger lommer av fokksnø i sør,øst heng som har svake bindinger.
Utvikling
Om nedbørs prognosene stemmer for søndag vil den holde seg på en ener.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1143 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart