2 Is observasjoner ved Mørkvann syd (Buskerud/Asker).
Observert av
Hurum turistforening
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
12. januar 2019 kl. 15:05
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Kommentar
Istykkelse 21cm, 8cm skaresnø. Satt ut stikke .
Istykkelse
Snø før borring
8,00 cm
Sørpe før borring
0,00 cm
Overvann før boring
Ingen
Vannflaten i hullet
1,00 cm lavere enn isoverflaten
Øverste lag
21,00 cm Stålis
Total istykkelse
21,00 cm
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Mørkvann syd
Varslingsregion
Buskerud
Kommune
Asker
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
118 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart