10 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Litt transport av snø på formiddagen over skoggrense
Skredaktivitet
Dato
12.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ble god sikt helt opp etterhvert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Skydekke
50 %
Kommentar
Været klarnet opp utover dagen, bygeaktivitet med nedbør som snø, litt vind fra S sektor
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Et lag tørr styresnø, (5-6cn) oppå i skogen fuktig snø opp til ca 400moh,over den høyde og opp til 1050 hvor jeg snudde, lå denne snøen på tynn skare dannet etter mildværet siste dager. Mye innblåst snø i østvendt sider nå.
Tester
Test
CTH 21@50cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTH 21@60cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Gøran@ObsKorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det er snø tilgjengelig for transport i høyden
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø dannet iløpet av de siste dagers uvær virker å ha stibilisert seg her(godt sintret) fikk brudd på to plasser i CT stabiliserings test men det var på 21 slaget. Gikk da til brudd i to sjikt overganger i fokksnø med 1f/ p hardhet. Ingen fersk skredaktivitet observert. Utifrå stabilitet i test virker fokksnø ganske stabil samtidig som snødekket ble utsatt for stor tilleggslast i form av temperatur, vind og nedbør siste dager, og jeg tror vi i dag ligger å vipper mellom fg-3 og fg-2. Ingen lag av kantkornet snø idag, så utbredelse av tidligere observerte lag kan begrense seg til bare være i viss høyde. Men det blir fulgt opp.
Utvikling
Fortsatt litt snø tilgjengelig for transport i høyden, dette kombinert med vinddreining og eventuelt mere påfyll gjør at nye fokksnøflak kan dannes i lesider, disse kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fg og skredproblem stemmer. Uten nytt påfyll kan vi kanskje begynne å tenke på fg-2 moderat
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
10 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]w(z)DdDOhdDOhdDdDOhDcDcDCT21 Q2CT21 Q2Created with niViz on 2020-07-12T10:34:13


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1020 
Laster kart