10 Snø observasjoner ved Trollstein 600moh (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 21:05
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-18,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
10 %
Kommentar
Ingen vindtransport oppe på toppene, litt nede i byen
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Varierende. Stormen i går har forandret snødekket nå. Alle sider som ikke vender mot vest har blitt erodert av den kraftige vinden. Noen plasser er vi nede på gammel skare, andre plasser er det mye sastrugi i den gamle fokksnøen som lå over skare. All denne snøen som har blitt transportert bort ligger nå i harde skavler i sør-vestlige heng. Slutten av stormen i går hadde nedbør og kom fra NE, så det kan finnes lommer med mykere ferskere fokksnø, men dette er ikke store mengder. På min tur opp N siden av sukkertoppen er vi nede på gammel skare. Under denne skaren er det et lag med kantkorn ned til bakken. Oppå sukkertoppen og halvveis mot trollsteinen er all fokksnø borte og vi er nede på gammel skare. Lengere sør og på Larsbreen som er mer skjermet er det sastrugi opptil 40cm rygger. Har ikke vært lengere øst eller sør i regionen og forventer mer snø der.

Kommentar
Dagens obstur. Fra gruvedalen, opp sukkertoppen, over gruvefjellet, trollsteinen og ned larsbreen
Kommentar
Gruvefjellet mot larsbreen
Kommentar
Bilde tatt fra varden på sukkertoppen mot den ryggen som er lengere øst. Vindpåvirket og hard overflate
Kommentar
Lite eller ingen snø tilgjengelig for transport
Kommentar
Nordsiden av sukkertoppen, skare med kantkorn under. Utgjør ingen fare nå, men om det kommer et flak med fokksnø oppå dette er det verdt å følge med på
Tester
Test
ECTP 25@34cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Dette er det kantkorn over og under skare som har vært der i en måned nå, og som det har gått to strl3 (mulig det 1.Juledag var strl4?) skred på siste måned. Begynner å bli langt nede i snødekket de fleste plasser, men man kan tenke seg at det er mulig å påvirke der snødekket er tynt.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Dette kantkornproblemet finnes i alle eksposisjoner der det er fokksnø over. Det er da mest fokksnø i sør-vestlige heng. Noen plasser er dette problemet fjernet da vinden har erodert ned til skare.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Det er nok et fokksnøproblem der. Ikke veldig fremtredende, men de områder der det ligger litt fersk fokksnø kan mulig den påvirkes. Den fokksnøen som kom med stormen i går virker hard og sintret.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Over 400moh har vi fremdeles det gamle kantkornproblemet. Dette er vanskelig å løse ut, men om det går blir det store skred. Fokksnøproblemet de siste dager virker å være stabilisert vesentlig.
Utvikling
Kalt, som kan gi voksende kantkorn. Ellers stabiliserende fokksnø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Hovedproblemet med kantkorn mener jeg er fra 400m og opp. Teksten med skavelbrekk henger vel igjen. Den kan fjernes eller være der hele vinteren da det er skavler hele vinteren, og de er ikke enormt store nå. I etterpåklokskapens klare lys er min opplevelse de siste dagene er at det var FG2 den 9/1, FG3 den 10/1 og FG2 i dag.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
8 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]he1d0.5c0.5d0.5d0.5ECTP25Created with niViz on 2020-08-10T11:06:11

Kommentar
Profil er representativ for sør-vest vendte leområder over 400m

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Trollstein 600moh
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
661 
Laster kart