4 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
tmeling@nortind.no
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 14:49
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Kommentar
Generelt lite snø. Vestvendte sider er avblåste. Fokksnø finnes i øst og sørøstvendte leheng. Lagdeling karakteriseres av to skarelag i snødekket med ca 4 cm påbegynnende kantkorn i mellom. Mengden snø over dette laget varierer mye i terrenget.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I noen bratte leheng mot Ø-S ligger det fokksnø.Det vil stort sett være vanskelig å påvirke det svake laget mellom to skarelag i snødekket, men dette vil variere med noe. I noen få heng vil det være letter å løse ut skred.
Utvikling
Forholdene ligger til rette for utvikling av kantkorn flere steder i snødekket 8langs bakken og under skarelag først og fremst). Dette vil ikke umiddelbart påvirke skredfaren, men bør følges med på.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer godt med obesrvasjonene
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]edDOhd(e)OhdDCreated with niViz on 2020-05-28T02:17:32

Kommentar
temperaturgradienten er på rundt 1 grad per 10 cm

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1300 
Laster kart