10 Snø observasjoner ved Hemsedal (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
trond_olav@nortind
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 12:35
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,50 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
60 %
Snødekke
Total snødybde
86 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Stabilitetstest
Test
ECTN 12@9cm Q2
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 14@57cm Q2
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Jeg har ikke sett hvor høyt dette problemet går, men det finnes i alle fall fra tregrensa og til ca 1300 moh. Jeg har heller ikke sett på andre eksposisjoner, og antar at det kan finnes også i mer sørvendte sider.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket oppleves stabilt, og jeg får kun kollaps i kantkornlaget når jeg har frigjort blokk for ect og liten blokktest.
Utvikling
Ved vedvarendemildvær vil bindingene i det overliggende fokksnølaget svekkes tilstrekkelig til at kantkornlaget lettere kan påvirkes. Vær også obs på rimlaget som kan bli et aktuelt problem fremover, selv om utbredelsen av dette trolig er vesentlig mindre.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
enig i faregrad, men dagens varsel har annet skredproblem
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(L)Dh(e)0.5 - 1DOhDe(h)0.5 - 1DOhDd0.3DOhDg5Dd0.3D-MECTN14ECTN12(1) slå sammen flere skarelag med smelteformer mellom(1)Created with niViz on 2019-12-09T01:53:02

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Hemsedal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1109 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart