7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
God sikt i området men vi beveg oss ikke over 1300moh
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
4,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
40 %
Kommentar
-4 grader i lufta. Stort sett beveg oss i le for vinden.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Noe fukt i nedre del av snølaget rundt 900moh (M). Tørrere snø høyere opp og over tregrensa.
Stabilitetstest
Test
ECTP 14@25cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Bruddet gikk mellom 2 skarelag
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Fant et mykt lag med snø mellom 2 skarelag. Ikke godt utviklede kantkorn.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Kommentar
Fant et nedføyket rimlag i tregrensen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Liten skredfare. Snødekket er jevnt over stabilt.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
916 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart