13 Snø observasjoner ved Rustehaugnøse (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Sindre@nortind
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 14:29
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Noe vindtransport tidlig på dagen, høyt til fjells, men stort sett lite snø å flytte på. Avtagende til ingen vindtransport utover dagen.
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
10 %
Kommentar
Svært kraftig vind fra morgenen, avtagende utover dagen. Kom inn noe skyer fra vest utpå ettermiddagen.

Himmelretning
N
Kommentar
Nordover i bollen mellom Leinenøse og Kyrkjebønøset.
Himmelretning
V
Snødekke
Snøfuktighet
Tørr
Kommentar
Det har vært utstråling i natt etter mildværet i går. Snøoverflaten har tørket ut helt til bunn av dalen, men i skogen bremser trærne utstrålingen, og det finnes kram snø under overflaten. Se profil fra skogen i annen observasjon. Over skoggrensa er det vindherja snøoverflate med vekselvis avblåste rygger, hard skare og vindpakkede harde flak i Ø-S-sektor. Noe av den framblåste skaren har begynt å smuldre opp. I skoggrensen ble det observert nedføyka overflaterim i små lune formasjoner. Se profil/observasjon fra skoggrensa.

Kommentar
Snøprofil fra 1100moh i skoggrensa. S-Ø-vendt.
Tester
Test
ECTP 14@15cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Fra 1300 moh. sørvendt. Se profil. Bruddflate Q2+.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Kommentar
Nedføyka overflaterim under blyanthardt fokksnøflak i lune formasjoner. Utbredelse er sannsynligvis svært liten, og kun begrenset til lune formasjoner der overflaterimet er intakt og der det har samlet seg noe fersk innblåst snø. Overflaterimet er antakeligvis ødelagt av vind over skoggrensen.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Fokksnøflak som er dannet fra mandag og til i dag ligger på et lag av nedbrutt til runda korn som er i gang med kantkornutvikling. Temperaturgradienten er høy, noe som gir gode forhold for videre utvikling. Vanskelig å løse ut per nå, men med den temp.gradienten kan dette bli et større problem på sikt. Skredstørrelsen er begrenset pga generelt lite snø, selv i leheng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er generelt lite snø i terrenget noe som gjør sitt for muligheten for skred. Det er kun i leområder i Ø-S-sektor det er nok snø for at eventuelle skred kan løsne. I skoggrensa utgjør et rimlag som er intakt i lune formasjoner det mest fremtredende skredproblemet, og er det skredproblemet som er lettest å løse ut for en skiløper. Utbredelsen til det intakte rimet er usikker, og fokksnøflakene som dekker dette er svært begrenset i utstrekning. Over skoggrensa er det generelt et stabilt snødekke. Det finnes vedvarende svake lag høyt i snødekket, men det er vanskelig for en skiløper å løse ut skred i disse per nå. I skogen er det gode vekstvilkår for kantkorn.
Utvikling
Over skoggrensen er det gode vekstvilkår for kantkorn høyt i snødekke under et fokksnøflak i Ø-S-leheng. Dette må følges med på videre.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Der vi var i dag ble ikke skredproblemet som er beskrevet i varselet observert. De ferske fokksnøflakene som ble observert lå enten på overflaterim fra natt til tirsdag, eller på et svakt lag av kantkorn. Vi har kun vært langt nord i regionen, og det er mulig det er ulikt andre steder i regionen.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.3Dz0.5 - 1Dd0.3DOhDd0.3DOhDd0.3DECTP14Created with niViz on 2020-05-28T02:19:15

Kommentar
Høy temperaturgradient ved det svake laget som gikk til brudd. Gode vekstvilkår for videre kantkornutvikling. Bør følges med på.


Himmelretning
S
Himmelretning
S
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Rustehaugnøse
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1326 
Laster kart