10 Snø observasjoner ved Rustehaugnese (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Vegard@Obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 15:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet sett i området rundt Rustehaugneset
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
9,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
30 %
Kommentar
Avtagende vind utover dagen.
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det er lettlett snøfokk på toppan, det er svært lite snø som kan flyttes på.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp og bunn
Høyde: 1300 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Lite utviklet kantkorn.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Noe annsamling av fokksnøflak i SØ-Ø-NØ. I andre himmelretninger er snødekket tynt og preget av mye vind. Det finnes svakelag i snødekket, men det viser få tegn til ustabilitet.
Utvikling
Det bør følges med på kantkordannelse mellom to skarelag høyt oppe i snødekket.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Dagens varsel beskriver situasjonen godt.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2DhDe1.5Dd1DOhDd1DOhDd0.5DOhDCreated with niViz on 2020-05-28T01:50:37Fotograf
Vegard
Himmelretning
Kommentar
Profilen på bildet viser snødekket ved tregrensa. Overflaterimet virker lite potent, og stabilitetstesten kollapser først i kant/avrunda korn mellom skarelag, ECTP13 22cm Q2. vanskelig å artsbestemme kankornet mellom skarelagene 100%. Tempraturgradienten i dette laget er stor.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Rustehaugnese
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1293 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart