8 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LOM).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra v-nv har flyttet på snø og vi finner fokksnø i mange heng, lommer og søkk som har østlig eksponering.
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Vinden kommer i varierende styrke.
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det er lite løs snø i terrenget. Rygger og rabber er avblåst, eksponerte flater er gjerne renblåst for snø og avdekker skare, leheng preges av fokksnø. Snødekket er generelt hardt.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Bilde mot Nøgla med Stehøe i hø del av bildet. Bildet er tatt fra Leirvassbu mot sv.
Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Snøprofil i sø heng ved p1492 vest av Leirvassbu. Henget er 30 bratt. Profil avdekker fokksnø over nedføyket lag med delvis nedbrutt nysnø. Bryter lett.
Stabilitetstest
Test
CTE 3@15cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 12@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 16@30cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 13@30cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
I tillegg til CT og ECT tester har vi gjennomført varianter av rutsj blokker i relevant terreng. Flakene glir ut ved hopp eller gjentatte hopp med ski på beina.

Copyright
kjus@nortind
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemet knytter seg til fokksnø med dårlig binding innad.
Utvikling
Bindingene innad i fokksnøen vil stabilisere seg den nærmeste tiden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LOM
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1472 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart