10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
André@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 15:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,30 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
40 %
Kommentar
Sterk vind i høyden
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Grense lagdelt snø
850 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Snøfokk fra de høyeste toppene som er synlig, ca 1400moh
Stabilitetstest
Test
ECTP 14@13cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Glir ikke lett
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Ser stort sett bare lesider i østlig ti sørlige sider hvor det har samlet seg opp nok snø til å sape skred i størrelse 2. I skoggrensa finner vi overflaterim somer nedfokket og testheng gir sprekker 45 grader ut fra skiene men tar ikke med seg hele testheng. Høyere oppe er det nedføyket fokksnø som danner det svake laget. Kantkornet er den som kan få størst utbredning hvis den fårutvikle seg videre.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket under 900moh er våt og uten flakdanning grunnet mildvær. Over900 moh går det gradvis mot tørrere snø og lagdelinger finnes i snødekket. Det er gennerelt lite snøi fjellet og det har sammet seg i østlige til sørlige heng. Det er noen større lesider i brattere heng som har sammlet snø. I denne høyden finnes det vedvarende svake lag i form av kantkorn som utvikles mellom to skarelag. Snødekket er gennerelt stabilt og ingen faretegn er observert. Stabilitetstester gir typisk CTN og Q2 til Q3 og ECT viser forplantning men glir dårlig. Det finnes også nedføyket overflaterim i små lommer under den ferske fokksnøen. disse kan trøkkes ut men gir ingen forplantninger. 45% grader ut fra ski og tar ikke med seg hele testheng. Utglidningsfaren annser jeg som større en skredfaren ved ferdsel i bratte heng.
Utvikling
Det er en stor temperaturgradient i øvre del av snødekket og kantkorn er under oppbygging. Dette laget kan utvikle seg til kantkorn over tid hvis kulden setter inn. Snødekke overflatener kald på klare etter og setter også fart på utviklingen av kantkorn.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg har ikke tilholdsted i regionen og har hvert påbegrenset område og har ikke full oversikt.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2.5Dz1Dd0.3Dc(C)1Dd0.5Dd0.3DECTP14Created with niViz on 2020-01-28T01:22:27

Notater

Copyright
André@obskorps
Copyright
André@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1327 
+/- nøyaktighet
15 meter
Laster kart