9 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 13:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det blåste kraftig i dag. Mulig det er noe mer snø tilgjengelig for transport høyere oppe, og lenger inn i regionen. Men fra avstand var det ingen tegn til mye føyking mot høyereliggende fjell i nord-nordøst.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Snøprofil

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
NV
Tester
Test
ECTP 11@5cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Kommentar
Kanskje ikke et klokkerent Q1, men ganske nær. For lite vekt i flaket over til at det «popper» av. Interessant å følge med på.
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Kommentar
Tynt skarelag over nedføyka nysnø gir respons på ECT. Ingen problem nå, men kan bli svakt lag om og når det overlagres med nysnø/mer fokksnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I dette området, og denne høyden vurderes skredfaren som liten, fg 1 i dag. Fant ett gammelt naturlig utløst skred, trolig fra mandag/tirsdag da det var kraftig vind etter snøfall der det kom ca 15 cm nysnø. Altså en forbigått fase. Nå har vi et snødekke som i hovedsakk består av en solid pakke smelteomvandlet snø, som er rimelig uinteressant slik jeg vurderer det. Det lille som er fordelt av nysnø og vind er såpass tynt enda at det representerer noen fare. Det skulle vært interessant å gjort en vurdering av snødekket i 1000-1400 moh intervallet for å se hvordan mildvær og nysnø har blandet seg høyere i terrenget.
Utvikling
Skredfaren vil øke ved pålagring av kritisk nysnømengde, og eventuell vind i dette. Da vil nedføyket nysnølag som er dokumentert i snøprofilen kunne representere et fremtidig svakt lag. Nysnø er vesentlig for umiddeltbart økt skredfare.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Riktig med fg2 i dag (kunne kanskje vært 1 i dag også). Ser det ligger i en fg1 for morgendagen, og støtter denne prognosen. Men så må det vurderes dag for dag om man bør heve faregraden med nysnømengden.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Føret veksler mellom noe mykere skare, og en hardere og glattere skare i isolerte områder.
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
SV
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
3 observert


Created with niViz on 2020-05-25T04:07:41FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h0.3Wih0.5Mih0.5Mc0.5DOh0.3D

Kommentar
0 grader i hele den gamle fuktpåvirkede snøpakken. Temperaturgradient på 3.3 grader i de øverste 10 cm (nysnø/fokksnø). Lufttemperatur -2,8gr.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
915 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart