8 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Litt frakt av snø, men det meste ser ut til å sublimere evnt bli frakta vekk fra regionen, minst!
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke observert noe skredaktivitet på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Så noen rester av skredmasser, maks str 2 i østveggen på bakkestølnøse, men det er nok noen dager gammelt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
20,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
40 %
Kommentar
Mye vind i dag, relativt mildt.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Skydekket
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Det er noe vindpakket hard overflate også, men for det aller meste skareføre. Mye vestvendt og utsatt terreng er avblåst og har lite eller i praksis ingen snø. Leområder i Ø og s er små, isolerte og godt definerte. Her ligger det hard, bærende fokksnø.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Snødekket, med tydelige vindtegn og ujevnt, tynt, snødekke.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Brudd i kantkornlag mellom/innad i skarelag. Overliggende fokksnø er tykk og hard.
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Hansken viser tykkelse på fokksnø over skare/varmepåvirket snø under.
Tester
Test
ECTP 11@25cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold. Lite terreng omfattes av skredfare. Fokksnøen i Ø og s virker solid og stabil, den er bærende. Både mildvær og pågående kraftig vind fra vestlig retning har bidratt til det. Skredproblemet i dag, slik jeg erfarte, knytter seg til kantkornlag under skare. Det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke laget, men det lar seg kanskje gjøre i overgangene mellom tykt og tynt snødekke. Utglidningsfare er et større problem enn skredfare i øyeblikket. Det er muligens større ansamlinger og noe mykere fokksnø lengst vest i regionen i heng som har bråe overganger mellom flatt og bratt. Det kan evnt nevnes i tekst.
Utvikling
Stabile forhold forventes framover, men ved kulde må en følge med på oppbyggende omvandling.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Endre skredproblem fra fokksnø til vedvarende svakt lag av kantkorn under skare.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1250 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart