5 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Over tregrense
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
100 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Dyner av bundet snø over og i tregrense. Ellers avblåst fjell eller avblåst skare fra gårsdagens mildvær.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Natulig aktivitet i renner under snøfall.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ca 20 cm litt kram snø i skogen fra igår. Over tregrense er snøen nesten helt tørr, 4 f+ og fraktet til leformasjoner, ellers avblåst fjell/skare. Ble observert et litet naturlig skred. Ferre enn forventet. Heller ingen drønn som tyder på svake lag her. Heng utsatt for stor tilleggsbelasting (skuter) viser god stabilitet men pålagring skjer hele tiden.
Utvikling
Det er ventet 30 mm nedbørd med vind fra NV. Så det er sannsynlig med fler naturlige skred middels til stor, altså FG 3 lørdag. Forventer at fokksnøen stabiliserer seg pga gynnsam temperatur og mulig FG 2 søndag eller i starten på neste uke.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
425 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart