17 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
elke@unis
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 13:34
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-14,10 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Snødekke
Kommentar
Fokksnø fra stormen i går har kun lagt seg i veldig skjermede lommer i terrenget. Ellers er snødekket avblåst og dominert av hard gammel fokksnø. Der hvor snødekket er tynt og avblåst ned til skare ligger det et tykt lag av kantkorn under. I øvre løsneområde mot Sukkertoppen har det ikke lagt seg snø etter stormen og snødekket er ganske likt det som ble observert den 8.1.

Kommentar
I avblåste områder ligger den gamle mildværskaren med kantkorn under.
Kommentar
Fokksnø fra stormen i går ligger kun i små skjermede lommer. Vi fant mest av den bak snøgjerdene som er satt opp for å fange snøen.
Snøprofil

Kommentar
Profilen er sendt inn av Kjetil (rett fra notisblokka allerede). Total snødybde var 95cm, vi grov ned til 60cm. Ingen store endringer siden observasjonen fra 8.januar. Fant ikke kantkornlaget over skare denne gangen.
Copyright
elke@unis
Tester
Test
ECTN 25@15cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 24@22cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Kommentar
Nedføyket nysnø med tendens til begynnende kantkorn. Vil være vanskelig å få løst ut dette og mulige skred forventes ikke bli større enn str. 2.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Kommentar
Dekket av skarelag over, men dette begynner å bli oppspist nå. Vil være vanskelig å få løst ut dette laget.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Observasjonen gjelder for Longyeardalen og er ikke representativt for regionen. Fokksnø etter sist storm ligger kun i veldig skjermede området (for eksempel bak snøgjerde) og ble ikke observert i øvre løsneområde ved Sukkertoppen. Snødekket her er stort sett det samme som under observasjon den 8.1., mer vindutsatte områder er veldig avblåste, ellers ligger den gamle harde fokksnøen i området. Faregrad for LYR-dalen er 2.
Utvikling
Ingen værindikatorer som tilsier at skredfaren vil øke de kommende dager.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Faregrad for regionen kan nok virke litt for høy ut i fra observasjoner i Longyearbyen i dag. Det kommer en obs fra Kjetil for regionen litt senere.
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
227 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart