9 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/KVÆNANGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
95 %
Kommentar
6 plussgrader ved havnivå i går ettermiddag
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fuktig snøoverflate opp til ca 200 moh. Generelt i fjellet er det litt tørr løssnø tilgjengelig, siden vind og mildvær har pakket mye av snøen som har kommet.

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Denne testen samsvarer med inntrykk jeg har fått av snødekket i fjellet gjennom de siste ukene, og Bjørn Michaelsens obser i det siste.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
For regionen: Store snøfall i det siste har kommet omkring/rett under 0 grader og det har vært gunstige overganger fra mildvær til kaldere under nedbøren. Nysnøen har stabilisert seg raskt, og vi har ikke fått drønn/kollaps eller skytende sprekker i nylig innblåste heng eller skavler, bare knusing/oppsprekking under ski. Eldre skarelag har gitt bæring over kantkornlag under. Overflaterim har blitt ødelagt av mildvær. Dermed har vi ikke fått skredaktivitet pga. vedvarende svake lag, og nå er disse svake lagene stort sett ødelagt av mildværet søndag 6. januar. Faregrad på dagens obstur er en svak 2, men ut fra været som kommer i kveld er varslet faregrad 3 riktig for regionen.
Utvikling
For regionen: Snøfall og vindtransportert snø har stabilisert seg rask denne vinteren, og gitt mye mindre skredaktivitet enn man kunne forvente ut fra hvor mye snø og vind det har vært i perioder. Nå vil det blåse mye fra N, inn i heng som før siste snøfall stort sett har vært utblåst ned til gammel skare og stabilisert av mildvær. Forventer ikke at skredfaren vil bli høyere enn 3 kommende dager, og sannsynligvis relativt hurtig ned til 2 når været roer seg.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra beskrevet
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]hMhDOhhDOhdDcDcDCreated with niViz on 2019-12-09T12:12:40

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
KVÆNANGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
336 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart