Snø observasjon ved Gruve 7 (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
OddmundR
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 06:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Kommentar
Ikke blåst inn mye snø i dette løsneområdet siste døgn. Søndre halvdel av løsneområdet helt avblåst med synlig stein. Noe snø er blåst inn i nordre del av løsneområdet. Observert på avstand. Ser ut til å være lite snø mellom løsneområdet og veien, mens det hadde lagt seg ca 1 meter i veikanten siste døgn. Ovenfor løsneområdet var det fullstendig avblåst til den gamle harde snøen. Ikke utført stabilitetstest, men vi konkluderte pga små snømengder med at veien kan brøytes uten betydelig fare for å utløse skred som utgjør trussel for brøyemannskap. I øvre løsneområde oppunder kullsiloer/oppredningsverk så det ut til at det ikek hadde lagt seg snø i det hele tatt siste døgn.

Fotograf
Oddmund
Kommentar
Visuell befaring i løsneområde som ved ekstreme tilfeller kan utgjøre trussel mot brøyting og trafikk på vei. Lyser mot nordre del av løsneområdet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Gruve 7
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
149 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart