11 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/LUSTER).
Observert av
FrodeMoen@Obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
10. januar 2019 kl. 14:19
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
10.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har ikkje observert ferske skred.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Snøprofil

Copyright
FrodeMoen@Obskorps
Himmelretning
Ø
Stabilitetstest
Test
ECTN 13@19cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Brudd i dårlig binding mellom fokksnølag og skare. Ingen bruddforplanting ved test.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøen fra tidligere i veka synes å ha stabilisert seg. Det finnes dårlig binding mellom fokksnøen og skarelaget fra siste mildværsperiode, men liten forplantingsevne vil kun gi små skred. Det er mindre snø i regionen enn normalt og mykje oppstikkende stein vil kunne føre til skade på ein skiløper sjølv ved små skred.
Utvikling
Det er meldt opp mot sterk kuling dei neste to dagene som vil føre til ny vindtransport av snø med avsetning i lesider.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Har kun gjort observasjoner i Jostedalsområdet dei siste to dagane og slik situasjonen er der så er varsla faregrad litt for høg.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hh(C)1 - 1.5D-MiDOhDd0.3Dc0.5DECTN13Created with niViz on 2019-12-09T12:12:17

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1067 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart