8 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LUSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skifte i vindretning fra nv til v gir fortsatt pålagring av snø i s-ø eksposisjon, men nå mer i ø eksposisjon.
Skredaktivitet
Dato
10.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Vi løste ut et toppdekke (10-15 cm) i 45 gr bratt heng i nø helling ifm ggraving av profil. Mykt bundet snø som raskt delte seg opp. Harmløst flak.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
90 %
Kommentar
Vinden økte fra 5 m/s på morran til 10 m/s ilø formiddagen. Temperaturen endret seg fra -5 til +1.
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
I løpet av dagen steg temperaturen fra -5 til +1. Vi erfarte kram snø. Generelt lite snø i fjellet og ujevnt fordelt.
Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Vi får brudd i nedføyket lag med nysnø ( lag med tydelige plater) ved svært lett belastning/frigjøring. CTV@17 og ECTN4@17
Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Snøprofil. (Nok snø her.... puh!)
Stabilitetstest
Test
ECTN 4@17cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Mykt bundet lag over nedføyket nysnø. Går lett til brudd, men uten forplantning.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTV @17cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Topplaget slipper ved frigjøring.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Vindtransportert snø siste døgn har gitt myke flak på nedføyket nysnø i s-nø heng. Går lett til brudd. Ventet størrelse 1-2.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1406 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart