11 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LUSTER).
Observert av
Albert
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. januar 2019 kl. 12:35
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hovedsakelig i vind fra V til N. Det er mildt, 0 C ved 1800 moh, og lett fuktig fokksnø.
Skredaktivitet
Dato
10.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Temperatur
0,00 °C
Kommentar
Fuktig kram snø her på ca 1750 moh
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Tidvis svært kraftig vind som gir snøfokk av lett fuktig snø
Stabilitetstest
Test
CTM 11@40cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Det er skiftende vind, så fersk fokksnø kan ha lagt seg på lausere snø også i andre himmelretninger.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er mildt og fuktig fokksnø i kuling fra V til N. Vinden skifter mye i styrke og det er dannet flere sjikt med lausere snø under fokksnøen. Det er moderat til gode bindinger de fleste steder. Litt djupere i snødekke, på ca 1800 moh, var det et svært tynt skarelag med lausere snø over, kanskje noe kantkorn der. Vanskelig å bedømme pga dårlig sikt og snøføyke. Snøen er fordelt i søkk og forsenkninger og bak rygger, men pga skiftende vindretninger er det nå mer jevnt nen fremdeles tynt snødekke. Ingen faretegn utover fersk fokksnø.
Utvikling
Den siste fokksnøen vil antakelig binde seg ganske fort pga mildværet. Dette gjelder også i høgden, opptil i alle fall 1850 moh.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
12 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI250200150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Dd(z)0.5 - 1DOLDe(z)0.5 - 1Dd0.5Dc1.5Dd0.3 - 1D-Mc(d)0.3 - 1.5MCT11 Q2(1) Gammelt snødekke.(1)Created with niViz on 2020-01-28T03:39:10

Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Albert
Kommentar
LBT 10 lette slag. Delte seg på et sjikt lausere snø @35 cm.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1730 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart