9 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
Hans Erik@ferdaråd
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
10. januar 2019 kl. 12:35
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Rask temperaturstigning
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
13,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
80 %
Kommentar
5 plussgrader i Oppdal, 1 grad på 1300 moh med tåke som kommer og går. Yr i lufta, kraftig vind

Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Kommentar
Bilde NØ, tåke og vind. 1300 moh
Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Kommentar
Bilde vestover, bygeaktivitet
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Fuktig snø opp til 1350 moh, deretter noe tørrere. Det er fremdeles stort sett avblåst i vestvendt terreng og fremstikkende formasjoner ellers, heldekkende stort sett i østlig til sørlig lende, med markant pålagring i SØ heng og flanker. Snøen er fuktig, under 1200 meter innsynk med hele skia til gammel snø, bedre bæreevne høyere. Fra tregrense og opp ca 100 meter er det svært fuktig i overflate. Ikke ubunden snø tilgjengelig for vindtransport observert (i dette området)
Snøprofil

Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Kommentar
Vannansamling mellom skarelag under nedbørslaget frå mandag/tirsdag, 10-15 cm nede i snødekket
Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Kommentar
Øvre lag, fokksnø fra mandag og tirsdag begynner å bli gjennomfuktet opp til 1400 moh. Våtest ned mot eldre skarelag og vannansamling mellom det øvre og neste skarelag. I tillegg lag med tørr-nedføyket løssnø iblandet liten kantkorn midt i snødekket og store (2 mm+) mot bakke.
Stabilitetstest
Test
ECTN 3@10cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Bryter ved ECT 3 på fuktig nesten vannmettet tynt lag i bunn av fokksnøplate etter mandag/tirsdag, over skare. Blir liggende, Q3
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 3@10cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Synker sammen, men blir liggende
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 6@13cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
##+3 (ECT6) Kollapser det noe bredere, men ingen forplantning og blokk ligger i ro
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 6@15cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
##+3, altså tre nye slag så bryter det under det øverste skarelaget, i et lag nedføyket løssnø mellom et tykt og et tynt skarelag.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Kommentar
Fuktig snø opp til 1350 moh, en slags tørrsnøgrense mellom 13 og 1400 moh, mye fukt nede i snødekket og vannansamling mellom skarelag
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1400 meter.
Nedre høyde: 600 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Nedre høyde: 1100 meter.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Mtp skredstørrelse ligger det nok på FG2 lokalt her, men når det har kommet mer snø lengre vest (Storlidalen) og regnbygene ligger tett vestover vil dette øke vestover i regionen.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]y(e)0.5 - 2Dd(M)d0.5Dy(z)0.5DOhhWdMECTN6ECTN3(1) Fokksnølaget fra mandag og tirsdag, nå sunket noe sammen oggjennomfuktet, vått og løst i bunn over tynt skarelag.(2) Tynt lag av gjennomfuktet, slusjaktig, ikke mulig å skillekornform & størrelse(3) Tynt lag med nedføyket (?) løssnø under enda tynnere lag avskare(4) Gammel fokksnøplate med gjentatte skarelag ned mot bakken(5) Kantkort mot bakken under nederste skarelag(1)(2)(3)(4)(5)Created with niViz on 2020-02-20T09:14:14


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1327 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart