7 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Christer@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. januar 2019 kl. 11:25
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
10.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
Dårlig til ingen sikt gjer at eg ikkje får observert skredaktivitet.Høyrde noko romling som kan vere isfall eller eit skred
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
3,00 °C
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
1000 moh
Snøgrense
200 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Nysnøen har i lavare området tatt i seg nedbøren som regn til eit cm tjukt sørpelag. Under dette er nysnøen kram og finkornet til det gamle grovkorna snølaget. Den gamle grovkorna snøen har ca5cm med hold (blyant) før restemat snølage er utan hald i det heile. Laus graut. Det er i ferd med å danne seg smeltefurer i lavare område og snøen drenerer godt
Snøprofil

Copyright
Christer@obskorps
Himmelretning
Ø
Tester
Test
@0cm
Kommentar
Enkel blokktest viser lagdeling inysnøen som kan indikere svake lag i nysnøen ihøgda
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Mykje nedbør som regn og stigande temperatur utover formiddagen. Snøen drenerer relativt godt der snødekket er tjukt. Det er størst sjanse for naturlig utløste laussnøskred der snødekket er tynt og heile snødekket blir gjennomfuktig av nedbør som regn og temperatur over 0 grader

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Snøundersøking relativt lavt (etter høgde over havet) i terrenget viser framleis potensielle svake lag innad i nysnøen, Men her er snødekket utsatt for mildvær og regn slik at det mest truleg ikkje er eit skredproblem før du kjem høgare opp i høgda og til lågare temperaturar. Slik det ser ut på skyene i dag ligg 0 grensa rundt 1000-1200 moh og frå denne høgda og opp er det grunn til å tru at vindtransport av snø og nedbør som meir snø utgjer eit skredproblem både i forhold til naturleg utløyste skred og skiløperutløste skred i noen brattheng
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Regn og aukande temperatur fører til større sannsynlegheit for naturleg utløyste våte laussnøskred i lavare område og flakskred i fokksnøen over 0 grensa der nedbøren kjem som snø
Utvikling
Snødekket ser ut til å drenere vatn relativt bra i lågare område. Usikker korleis fokksnøen i høgda over 0grensa vert påverka no. Skredfaren vil nok minke gradvis under 1000moh pga temperatur og smelteomforming av snøen. Over 1000moh vil vêr og temperatur kunne halde skredfaren oppe gjennom fortsatt skredproblem med fokksnø og nysnø
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet gir eit godt bilde av forholda. Kanskje er temperaturutviklinga litt saktare stigande enn vêrmeldinga slik at grensa for våte laussnøskred truleg ligg litt lågare enn varsla
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
598 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart