9 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. januar 2019 kl. 11:26
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
10.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
4 - Svært store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Skred gått ila natten. Observerte snøfokk fra S sent i går kveld. Skred løsnet i fokksnø som har blåst inn over avblåst rygg. Skred løsnet på 750-800 moh og skredtunga på 350-370 moh

Copyright
jan arild@obskorps
Copyright
jan arild@obskorps
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Sterk vind fra S i fjellet har flyttet mye snø i lesider. Avblåst over rygger og gamnrl skarelag kommer frem i vindutsatte områder. Ferske fokksnøen i leområder er lett fuktig og virker å ha stabilisert seg godt siden i går
Snøprofil

Kommentar
bundet snø av ulik hardhet over gammelt skatelag. Beg kantkorn ned mot bakken
Kommentar
bundet snø av ulik hardhet over gammelt skatelag. Beg kantkorn ned mot bakken
Kommentar
bundet snø av ulik hardhet over gammelt skatelag. Beg kantkorn ned mot bakken
Copyright
jan arild@obskorps
Kommentar
Bed brudkant
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøflak virker å ha stabilisert seg kjapt siden i går. Lite snø tilgjengelig for vindtransport gjør st det ikke blir vesentlig pålagribg av fersk fokksnø. Skredfaren vurderes som synkende og en sterk FG 2. Men det er kommet mer snø ved kysten og skredfaren vil være høyere
Utvikling
Ved tilførsel av nysnø kombinert med vind fra NV vil skredfaren øke
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
FG 3 i dag er nok riktig med tanke på mer nysnø ved kysten. FG vil synke utover dagen om det ikke kommer nysnø
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
693 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart