7 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LOM).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nv siste døgn har gitt transport av snø inn i s-ø heng.
Skredaktivitet
Dato
09.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
25 %
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Varierende snødekke fra avblåste rabber med isskare til lommer med myk fokksnø. Lite snø i terrenget generelt.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Bilde mot Høgvaldtindane i sør.
Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Skred vurderes til å kunne bli små til middels og knytter seg til lommer og le heng med fokksnø over nedføyket nysnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren begrenser seg til enkelte bratte heng i s-ø eksposisjon. Skredproblemet knytter seg til nedføyket svakt lag med nysnø. Et vedvarende svakt lag med kantkorn dypt i snødekket kan gå til brudd ved stor belastning.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Tester

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Ingen av gjennomførte ECT tester gir propagering.
Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Snøprofil og test i sø heng på 1480 moh. Nedføyket lag med nysnø går til brudd på CT1@17Q2. Tester flere steder i samme heng gir stort sett CT3-4@12-17Q2 Ett dypere liggende lag med kantkorn (ligger ca 20 cm fra bakken) bryter ved stor belastning.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LOM
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1463 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart