5 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SURNADAL).
Observert av
Eivind@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
9. januar 2019 kl. 13:27
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
-3,7 grader. Generelt lite vind på fjellet i dag. Vind fra V-NV.
Snødekke
Total snødybde
105 cm
Nysnø siste døgn
40 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Generelt lite snø i fjellet i dette området. Har lagt seg opp 40-50 cm nysnø i lehengene, ellers er det tynt med nysnø. Det gamle snødekket er gjennomfuktig. Hardhet varierer mellom P og K. Nederst mot bakken er det store korn med MF.
Snøprofil

Copyright
Eivind@SVV
Stabilitetstest
Test
ECTN 7@20cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemet begrenser seg til nysnøflak i sørlig til østlig eksposisjon i denne delene av regionen. Leheng som har samlet mye snø er utsatt. Det er flere sjikt i nysnøflakene og de øverste gir utslag på ECT. Likevel er det en sjiktovergang på 30-40 cm dyp jeg anser som mest kritisk. Den er lett og løse ut for skiløper (løser ut i testheng). Bruddet er lokalt, forplanter seg ikke, men kan ta med seg skiløper i bratt terreng. Gammel snø virker stabil. Har observert et størrelse 2 skred i SØ heng som har gått i løpet av siste 1-2 døgn. Vanskelig å vurdere på avstand hva skredet har gått på. Det kan se ut som det også har løsnet i gammelt snødekke ned mot sva.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Varselet er for høyt i denne delen av regionen. Det er for lite snø og for få områder som er utsatt til å forsvare FG3.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SURNADAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
789 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart