7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Ål).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe fersk vindtransportert snø i S-vendte heng men kun ubetydelige mengder
Skredaktivitet
Dato
09.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ser ingen skred, god sikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
5 %
Kommentar
Vind fra NV-N-NØ i går med vindtransport, mindre vind og klarvær nå.
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnøgrense
400 moh
Grense lagdelt snø
900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Kom 5-8 cm snø mandag, den har vind fra NØ-N-NV sopt over i S-vendte heng der den fins i 5-20 cm flak med fokksnø i enkelte lune heng, og i faner bak tuer og steiner. Ellers er snøoverflata hard skare og fortsatt usammenhengende snødekke.

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Tynne fokksnøflak som sklir ut på hard skare. Kun små mengder og i få lune S-vendte heng.
Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Mot NV
Snøprofil

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
S-vendt lunt heng. 15-20 cm fokksnø 4F-1F på gammelt kompakt snødekke med flere skarelag
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
For små ansamlinger av fokksnø til at det kan bli skred av noe størrelse. Vindenhar dreid litt rundt NV-NØ, og stort sett sopt reint alt unntatt rett sør.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabilt hardt snødekke. Finner små ansamlinger med fokksnø i S-vendte lune heng. Denne kan ha ustabile sjikt og stedvis dårlig binding mot skare. Fokksnømengdene er små og heng med fersk fokksnø er lette å peke ut i terrenget og dermed unngå
Utvikling
Stabilt til mer snø
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra varsel!
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Ål
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1155 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart