8 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
elke@unis
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
8. januar 2019 kl. 11:03
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
08.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,70 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
50 %
Kommentar
Det blåser mer enn det var meldt i dag. Det samme gjelder også for i går kveld, hvor vinden varierte mellom 16 til 23 m/s Ø på Svalsat, med mye snøfokk langs med veien.
Snødekke
Total snødybde
110 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
I Longyeardalen er snødekket generelt hardt og avblåst. Lite snø tilgjengelig for transport. I nedre delen av Sukkertoppen er det lommer av gammel fokksnø på skare, ellers er det avblåst ned til skaren. Der hvor fokksnøen ligger på skaren har det dannet seg kantkorn imellom. I området ved snødybdemåleren (øvre løsneområde) er det sammenhengende fokksnø, vindpakket og hardt.

Kommentar
Snødekket i nedre delen av Sukkertoppen. Avblåst ned til skare med lommer av gammel fokksnø.
Kommentar
Snøansamling bak støtteforbygginger ovenfor Lia. Ingen snøansamling i østvendt side av disse.
Kommentar
Snødekket i øvre løsneområdet. Snødybdesensoren synes i bakgrunnen (refleks).
Kommentar
mot Platåberget, nordre delen av dalsiden
Kommentar
Mot Platåberget
Kommentar
Gruvefjellet
Kommentar
Sukkertoppen med Vannledningsdalen
Kommentar
Sukkertoppen med støtteforbygginger i Lia
Copyright
elke@unis
Kommentar
Snøprofilgropa nord for snødybdesensoren.
Tester
Test
ECTP 16@60cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Antar at jeg fikk påvirket kantkorn under skaren pga at skarelaget ble saget gjennom. Skarelaget begynner imidlertid å bli ganske oppspist på denne plassen.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Kommentar
Observasjonen er ikke representativt for regionen. Antar at både fokksnøproblem og kantkorn over/under skare kan være mer potent andre steder i regionen spesielt der hvor snødekket er mykere og det er lettere å påvirke svake lag. Pga lite snø ved Sukkertoppen vil mulige skred mest sannsynlig ikke bli større enn maks str 3 (hvis det blir step-down ned til kantkorn). I fokksnø maks str. 2.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Kommentar
Kantkorn både over og under skaren. I tillegg ligger dette kantkornlaget på et lag av smelte-fryspåvirket snø. Vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut dette.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
For Longyeardalen er vi på en 2-er, men dette er ikke representativt for regionen.
Utvikling
Det er meldt både kraftig Ø vind (23m/s på torsdagskvelden) og (for Svalbardforhold) betydelige mengder nedbør på torsdag og skredfaren er forventet å øke ifm dette.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Basert på observasjoner ved Svalsat i går kveld med både kraftig vind og bakkefokk antar jeg at faregrad 3 stemmer bra for regionen, selv om det i Longyeardalen ikke er mer enn en 2-er.
Snøprofil


Kommentar
Profil tatt i ca. samme høyde som snødybdesensoren på en plass med forholdsvis mye snøansamling. Ellers i terrenget er det mindre snø. Skarelaget med kantkorn over og under. Dette skarelaget begynner å bli ganske oppspist også (det samme gjelder for smelte-frys-pakken i bunn). Mest sannsynligvis brudd i kantkornlaget under pga at hele skaren ble saget gjennom. Jeg prøvde å hoppe på snøen ovenfor snøgropa og fikk ikke ut noe da. Laget med nedføyket nysnø mellom fokksnølagene fikk jeg brudd i når jeg veltet snøsøylen som løsnet under ECT-en og slo på den fra siden (mye tilleggsbelastning).
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
255 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart