9 Snø observasjoner ved Larsbreen nedre del (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
7. januar 2019 kl. 22:28
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
I den ferske fokksnøen får man tidvis skytende sprekker.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
15,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Varierende vindretning nede i byen og halveis oppover larsbreen, men oppå breen er det nå sterk kuling med vindtransport fra øst.
Snødekke
Kommentar
Gjelder opp til 350m da været gjorde at jeg ikke kom lengere opp: Varierende, der de siste dagers sterke vind fra øst har fått tak så er vi nå nede på gammel skare. Dette har nå lagt seg i leområder. Det er flere gamle lag med fokksnø i vestvendte le-områder og det er det ferskeste som er lettest å løse ut. Får to testheng til å løsne ganske lett i denne ferske fokksnøen. Og dette går på nedføyket nysnø. Under denne fokksnøen er det i den eldre fokksnøen og i enkelte områder begynnende kant. Får brudd i dette laget men uten forplantning. Under dette igjen er det et tykt is/skare-lag som isolerer for smelteformer og kantkorn lengere ned.
Tester
Test
ECTN 12@5cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Får brudd i dette laget, men ikke bruddforplantning foreløig
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 27@30cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
På min tur i dag opp til 350m får jeg bare ett skredproblem, nemlig nedføyket nysnø eller lagdeling i fokksnø. Det er et begynnende kantkornlag der, men viser lite evne til forplantning nå. Kantkorn over 400m fikk jeg ikke sjekket i dag men all grunn til å tro at det er der enda.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind fra øst i det siste har lagt fokksnø i vestvendte heng. Over 400m kan man anta at dette fokksnøproblemet kan gå naturlig, og at man får en step-down til kantkorn legnere ned i snødekket. Under 400m vil man da ha: Svært lett/lett å påvirke, noen områder, strl2 skred. Over 400m antar jeg at med stepdown effekten få lett/svært lett å påvike, noen områder, strl3 skred. DVS FG3
Utvikling
Fokksnøproblemet vil stabilisere seg.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Ser varslet har vedvarende svakt lag ned til 0m, er usikker på om dette er tilfellet.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI3020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h1.5Ohe1.5d0.5id0.5z0.5d0.3ECTP27ECTN12Created with niViz on 2020-08-06T03:03:41

Kommentar
Profilen viser desverre ikke laget med fersk fokksnø som er i vestvendte områder, der dagens skredproblem er.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Larsbreen nedre del
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
430 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart