10 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Målselv).
Observert av
mbie@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
4. januar 2019 kl. 16:25
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nødføyket kantkornlag på 65 cm dybde
Skredaktivitet
Dato
04.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,90 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
135 cm
Nysnø siste døgn
4 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
550 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Det er mye tørr løssnø rett under skoggrensen. Det er ca 85 cm snødybde rett under skoggrensen der vinden ikke har påvirket snøen ved ca 500moh. Sist mildvær har påvirket snøen opp til ca 500moh. Det har dannet seg et tynt regnskarelag som er ca 2 cm tykt og blyant hardt opp til 500moh. Snøen under regnskaren er tørr og ikke påvirket av siste mildvær fra 450moh og høyere. Vind fra vest sør vest har transportert snø inn i leheng over 500moh. Sist mildvær med regn har ikke påvirket snøen over 550moh.

Fotograf
Morten Bie
Copyright
MB
Kommentar
Bildet viser vindretning ved snø på vestside trær
Tester
Test
CTV @65cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
CT blokka bryter ved isolering på en test og ved 5 tapp på en test. bryter i det første kantkornlaget
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 12@65cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Blokka kommer halveis ut fra profilen. Helning på ca 20 grader
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Fotograf
Morten Bie
Copyright
MB
Himmelretning
Kommentar
Bildet viser resultat av ECT i kantkornlag
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Jeg finner kantkornlag i både sør og nordlige eksposisjoner. Det er observert flere lag med kantkorn i snødekket samt i bunn av snødekket. Da det har vært mye transport av snø over tregrensen inn i leheng vil det kunne forventes store skred.

Fotograf
Morten Bie
Copyright
MB
Himmelretning
Kommentar
samme som forrige bilde
Fotograf
Morten Bie
Copyright
MB
Kommentar
Bildet viser kantkornlag i snødekket (rett under markør)
Skredfarevurdering
Skredvurdering
det er ikke observert skred i området. Begge testene (CT og ECT) indikerer at det er vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som forplanter seg i snødekket. Siste tids kraftige snøfall med kraftig vind i høyden har lagt tildels store mengder snø i øst/nordøstlige heng. Snødekket er av varierende tykkelse og det er stor sannsynlighet for å påvirke vedvarende svake lag i form av kantkorn der snødekket er tynt. Værsituasjonen i fjellet nå er lite vind og rundt -5 grader noe som tilsier at de svake lagene i snødekket vil vedvare.
Utvikling
Ut fra værmeldingen så vil det komme ytterligere pålagring av snø og snøtransport i fjellet, noe som vil medføre ytterligere belastning på vedvarende svakt lag i snødekket. Forventer at skredfaren for regionen vil holde seg på nåværende nivå.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Dagens lokale varsel stemmer med mine observasjoner. Vær særdeles forsiktig i terreng brattere enn 30 grader da det er et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket som vil vedvare ved gjeldende værvarsel
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
10 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h1De(C)1 - 0.5Dd(z)0.5De1Dd0.5Da(c)1DCT0 Q2ECTP12Created with niViz on 2020-07-08T04:25:31

Kommentar
Etter gjennomførte tester satte jeg spaden inn i kantkornlaget noe som førte til en kollaps i snødekket og ett tydelig drønn i snøen.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Målselv
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
650 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart