5 Snø observasjoner ved Kinnbeinet, Kvaløya (Tromsø/Tromsø).
Observert av
EspenN
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
4. januar 2019 kl. 11:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Lokale partier i høyden med innblåst snø.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
95 %
Kommentar
Generelt mild vær type. Men ble brått og tydelig kaldere under kortere periode med oppklarning og klar himmel.
Snødekke
Total snødybde
30 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
550 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skare opp til 520 moh
Utvikling
Minkende ut fra værmelding
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
I det området jeg var i var nok lokal utbredelse av fokksnø skredproblemet ikke så stor at det ville gi faregrad 3. Men i høyereliggende terreng vil nok skredproblemet kunne ha større utbredelse.
Notater
Tekst
Tur til Kinnbeinet fra Løvdal. Siste mildvær har påvirket snødekket opp til ca.520 moh der skarelaget var tilstede. Tykkest med 1-3 cm i lavereliggende områder og i høyden 1-2 mm tykt. I en del områder lå det fokksnøflak i varierende tykkelse over skarelaget. Under skarelaget var snøen fuktig lavest ned og ble etter hvert tørrere. Over 520 moh. var det tørre fokksnøflak på SØ siden av toppryggen. Ellers en del gammel avblåst skare. Profil på toppen viste øverst 20-30 cm fokksnø. Nederst mot bakken var det et løst 1-2 cm lag med blanding av små kantkorn, begynnende begerkrystaller og små smelteformer.

Copyright
Espen Nordahl
Himmelretning
S
Kommentar
Bildet fra toppryggen mot Vasstinden. Viser utbredelse av fokksnøflak på SØ siden av ryggen.
Copyright
Espen Nordahl
Himmelretning
N
Kommentar
Snøprofil på toppen som viser fokksnø øverst og det porøse laget nederst ved bakken
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Kinnbeinet, Kvaløya
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
653 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart