9 Snø observasjoner ved (Tromsø/Balsfjord).
Observert av
ToreV@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
4. januar 2019 kl. 12:41
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
04.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Svært dårlig sikt i høyden, så har ikke fått mye oversikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
95 %
Kommentar
Lette sluddbyger i området. Gir ikke mye nedbør, bare dårlig sikt.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
100 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Etter mildværet i går har det dannet seg en skorpe på 3-5 cm øverst i snødekket. Mildværet har gått opp til 500-600 moh her. Mildværet har vært relativt kortvarig og uten mye regn, så fuktigheten har stort sett ikke trengt lenger ned i snødekket. Opp til ca 300 moh er løssnøen under den øverste skorpa fuktig, mens over 300 moh er løssnøen under mildværsskorpa fortsatt tørr. Over tregrensa finnes det områder med mykere fokksnøflak som virker å ha stabilisert seg godt. Fikk ikke vært høyere enn ca 550 moh i dag pga tåke.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Det finnes fokksnøflak i høyden etter gårsdagens vind og snøfall, men disse stabiliseres nå raskt pga lite vind og gunstig temperatur. Problemet er trolig mer utbredt høyere til fjells enn det jeg fikk gått i dag. Kan heller ikke utelukke at det noen steder kan finnes store nok ansamlinger til å gi skred av str. 3.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fikk ingen signaler på vedvarende svake lag på dagens tur, så anser hovedproblemet å være ustabile fokksnøflak i høyden. Mildværet i går har stort sett bare påvirket den øverste delen av snødekket, og bare opp til ca 500 moh. I høyden vil det trolig være snø tilgjengelig for transport ved vindøkning.
Utvikling
Fokksnøflakene stabiliseres raskt nå pga lite vind og relativt høy temperatur. Nytt mildvær i helgen vil mykne opp den øverste skorpa i snødekket, og muligens også gå litt høyere enn forrige mildvær. Vind og nysnø vil føre til økende skredfare igjen i høyden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregrad 3 stemmer bra for dagen og regionen sett under ett med en synkende tendens utover dagen.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]h(e)1 - 0.5D-Mh1D-MOhDh0.5Dh(e)1 - 0.5DOhDd0.1Dh0.5Ma0.1MCreated with niViz on 2020-09-18T05:03:57

Kommentar
Profil fra 550 moh, nø-vendt. Kantkornlagene som er antydet under skarelag og ved bakken inneholder bare begynnende kantkorn sammen med andre smelteformer. Det er altså ikke velutviklede krystaller og har ikke forandret seg noe særlig siden sist jeg var her for 2 uker siden. Anser derfor ikke dette som et skredproblem her og nå.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
518 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart