6 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
03.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %

Copyright
håkon@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Viser vær mot vest.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Ligger fokksnø i østlige helliger, ellers er det avblåst og regnskare som er gjeldene føret.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Er nedsnødd nysnø i østlige himmelretninger som kan løses ut.
Utvikling
Forventes og holde seg på to.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer veldig bra☺
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1143 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart