3 Snø observasjoner ved Veirahaldet, Eitrefjell (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Stig Løland@obskorps
Gruppe
Sunnmøre obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
3. januar 2019 kl. 13:29
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Test gir ECTX, men det er tendensar til brudd på 12 og 17 cm på lille blokktest. Det ser ut til å vere nedføyka laussnø som gir moglegheit til brudd her. I og med at snødekket her er fuktig så er det også liten forplantningsevne. I og med at eg var på 700 moh og det var sludd her, så kjem nedbøren som snø over ca 750. Det er derfor sannsynleg at det er tørre leheng i austlege sektorar med vind frå SV frå den høgda. Kor vanskelege skreda er å løyse ut er vanskeleg å seie, men med tørrare snø er det kanskje "lett". Med dei snømengdene som ligg i østvendt sektor, (150-200 cm i søkk og renner) så snakkar vi kanskje om opp mot str 3. I matrisa får eg "mulig" og dermed str 3. og FG3. Eg må presisere at lokalt trur eg det er FG2, men med ein "SSU-oppskalering" vurderar eg det til at for regionen er resonnementa mine over sannsynlege, særleg i indre delar av regionen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Flakskred i austlege sektorar over ca 800 er hovudproblem. Sjå resonnement i "skredproblem".
Utvikling
Det er venta store nedbørsmengder i morgon, der det meste ser ut til å komme som regn bortsett frå på dei høgaste toppane. Ein kan nok derfor vente aukande skredfare ned naturleg utløyste skred.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil


Himmelretning
Ø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Veirahaldet, Eitrefjell
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
730 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart