9 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Observert av
Elisabet@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
2. januar 2019 kl. 12:53
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
80 %
Snødekke
Total snødybde
30 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Veldig varierende snødekke, både i hardhet og tykkelse. Noe løssnø enkelte steder under tregrensa. Tørr snø i overflaten, noe steder ligger det smelte/ fryseskare øverst, Fokksnø øverst - smelte omvandlet i bunn, fuktig (M) nede mot bakken.

Copyright
Elisabet@obskorps
Stabilitetstest
Test
ECTN 11@10cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i nedføyket nysnølag
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 17@38cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Litt forskjellige utslag i dag på de ECT. I alle ECt testene propagerte det i bunn, men noe ulikt om det samtidig ble brudd i nedføyket nysnølag i den siste fokksnøen.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Nedføyket nysnølag innad i fokksnøen.

Tørre flakskred

Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Jeg vet ikke hvordan dette er i høyden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Der vinden har samlet fokksnø må man være obs på nedføyket nysnø lag. I ECT propagerte det i Smelteomvandlede former med veldig dårlig bindinger innad ved bakken.
Utvikling
Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, Må følge med på om det dannes kantkorn i bunn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
5 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]h2Mh1.5Mh0.5DOhDa0.5Da0.5Dc(d)0.3DECTP17ECTN11Created with niViz on 2019-12-09T12:12:51

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
922 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart