8 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Observert av
Bård Henning@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
30. desember 2018 kl. 12:04
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
30.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
25 %
Snødekke
Total snødybde
45 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Varierende hardhet på snøen. Fra hard vindpakket til mykt der snødekket er tynt
Stabilitetstest
Test
ECTP 12@40cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Bryter helt nede ved bakken
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp og bunn
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Store lokale variasjoner fra tynt og mykt snødekke til harde skavler innenfor et lite område
Utvikling
Meldt kraftig vind de neste dager og litt nedbør
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Notater
Tekst
Noe fokksnø enkelte steder, men ellers lite snø i dette området. Rimkrystaller er vanskelig å finne i høyden
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1099 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart