8 Snø observasjoner ved (Hardanger/Ullensvang).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
28. desember 2018 kl. 13:42
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
900 moh
Grense lagdelt snø
1000 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Varierande djupne på snødekket. Omlag 40 cm i snitt for området. Det har vore mildtvêr høgt til fjells, noko snødekket bere preg av. Det yra litt på 1110 moh i dag, fredag. Overflata er i stor grad prega av smelteskare.

Kommentar
Snødekket bere preg av smelt/fryseskare.
Tester
Test
CTN
Stabilitet
God
Kommentar
Tilsynelatande gode bindingar i laga nedover i snødekket. Spor etter overganger i fokksnøen, men dei har sett seg godt. Eit lag med smelteformer øverst (10 cm smelte og 2 cm skare) som løyser seg frå underliggende snødekke når eg brekker det ut med spaden, men ingen reaksjon ved CT.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTN
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tilsynelatande god stabilitet på denne høgda (og lågare) i denne himmelretninga (Nordvest). Det er mogleg at det eksistere nysnøflak høgare oppe; frå 1200 moh og oppover. Det yra lett på 1100 moh i dag.
Utvikling
Overgangene i snøen vil fortsette å stabilisere seg, men det er meldt vind frå nord-nordvest, så ubunden snø i høgda kan danne nye fokksnøflak i søraustlig eksposisjon natt til laurdag. Ein må likevel høgt opp for å finne snø som kan vere tilgjengeleg for vindtransport.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Basert på mine observasjoner på den aktuelle staden meiner eg at varsla faregrad er korrekt. Skredproblemet er nok å finne høgt oppe og i nokre bratte heng, men det vil potensielt kunne gå middels store skred.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1.5DhDOhDdDdDhDhMOhMCreated with niViz on 2020-07-12T10:09:00


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1094 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart