9 Snø observasjoner ved (Hardanger/Ullensvang).
Observert av
FrodeMoen@Obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
28. desember 2018 kl. 11:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
28.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
80 %
Snødekke
Total snødybde
30 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
900 moh
Snøgrense
600 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø

Copyright
FrodeMoen@Obskorps
Himmelretning
Kommentar
Lite snø generelt og svært vindpåvirket.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Ved lille blokktest fekk eg eit brudd i laget ved bakken. Fant kantkorn i dette laget, men klarte ikkje å få brudd ved utvidet kompresjonstest.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kort tur pga lite snø og vekslende sikt. Snødekket er prega av mykje vind, først frå aust, så vestlig vind med påfølgende mildvær. I austvendte sider og leformasjoner har det vært pålagring av snø siste veka. Det nedføykede Rimlaget som har vært ett problem ser ut til å ha regna bort under 1200moh. Dette kan fortsatt være ett problem over denne høgden.
Utvikling
Kaldere vær vil stabilisere den fuktige snøen og danne skarelag. Nysnø og vind vil kunne føre til ustabile nysnøflak i leheng vendt mot NA-SA.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Har ikkje nåke som tilseier at faregraden bør vera høgere enn 2, snødekket virker å vera stabil under 1200moh. Fekk ikkje undersøkt i høyden pga dårlig sikt, men det såg ut til at det var ein del meir snø over 1200moh og at det ut frå siste dagers vær bør vera faregrad 2 .
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(h)1.5 - 2.5D-Mh0.5Mh2MOh1Da(c)0.3D-MCreated with niViz on 2020-05-28T10:35:09


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1101 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart