9 Snø observasjoner ved Finlandsfjellet (Tromsø/Tromsø).
Observert av
ToreV@met
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
25. desember 2018 kl. 14:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Ferske, myke fokksnøflak mange steder over ca 350 moh.
Skredaktivitet
Dato
25.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Mørke og dårlig sikt, så fikk liten oversikt i løpet av turen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Hagl
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
70 %
Kommentar
Snø- og haglbyger, men lengre mellom bygene enn tidligere i dag. Litt vind fra vest i høyden.
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Snøen er fuktig de nederste 150 meterne, men tørr høyere opp. 20-30 cm løssnø i skogen. Over tregrensen blir snøoverflaten gradvis mer vindpåvirket, og det er myke nysnøflak mange steder, men det ligger også 5-10 cm ubunden nysnø noen steder.
Tester
Test
ECTP 7@15cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Tok to ECT på samme sted begge gikk til brudd på hhv 7 og 5 slag innad i fokksnø. Ved ytterligere slag er det enkelt å også få til brudd under det øverste skarelaget, men bruddene er ikke spesielt glatte og rene.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Med vinddreining vil etterhvert leheng i de fleste himmelretninger være utsatt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Hovedproblemet nå virker å være nedføyka nysnø/fokksnø, og utbredelsen vil trolig bare øke med påfyll av snø og varierende vindretning. Klarte ikke å finne noe som tilsa nedføyka rim på turen i dag, men så har jeg heller ikke vært spesielt langt. Går ut fra at det kan finnes noen steder, siden overflaterim virket å være relativt utbredt før snøfallet.
Utvikling
Uendret skredfare pga. påfyll av mer snø og perioder med kuling fra varierende retning.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg synes varselet stemmer bra med det jeg observerte på turen i dag. Vanskelig å få god oversikt over om det finnes nedføyka rim foreløpig.
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]h1Dh1.5DOhDh1.5DOhDh(e)2 - 1MOhDdDdDcDECTP7Created with niViz on 2020-09-18T05:07:08

Kommentar
Fersk fokksnø øverst, over flere porøse skarelag med løsere smelteomvandlet snø i mellom (knekkebrødskare). Under det øverste skarelaget er det antydning til kantkorn, men disse er ikke velutviklet og dominerende i laget. Dette laget virker også å være noe fuktigere enn resten av snøpakken.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Finlandsfjellet
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
490 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart