6 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Bjørnar@Hagefonna
Kompetanse
** (Erfaren observatør uten kurs. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare.)
Tidspunkt observert
23. desember 2018 kl. 13:09
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
22.12.2018
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
650 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fuktig nysnø opp til 400. Den gamle snøen er svært ujamt fordelt

Fotograf
Kamilla Kløvning
Himmelretning
N
Copyright
Bjørnar@Hagefonna
Snøprofil

Copyright
Bjørnar@Hagefonna
Kommentar
Dette var akkurat her. Dobbelt så djupt 3 meter til sides. 10 cm djupt 3 meter andre vegen. Det smelteomvandla laget mellom 12 og 18 cm var delvis smelteomvandla kantkorn. Mulig dette kan vere eit problem høgre oppe.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Vil tru ein kan finne kantkorn i alle eksposisjonar, men hovedsakelig i aust det har eit lag oppå seg.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kom ca 10 cm snø igår. Rart med så lav faregrad i dag då. Men kan vere det stemte likevel. Var lite spor etter vind i nysnøen. Men ryggar var avblesne Over ca 800. Såg ikkje ut som det hadde lagt seg opp så voldsomt med snø i aust likevel. Såg et lite overflate laussnøskred skred under austrennene ned frå saudehornet mot skytjådalen.
Utvikling
Vil rase ein del laussnøskred når mildværet kjem. Men verken dei eller eventuelle falskred vil bli særleg store i denne snøen då det fortsatt ikkje er mykje snø i fjellet. Vil tru det er mest den nye nysnøen som vil lage problem når den kjem med vind, intenst nedbør og temperaturauke. Då vil eg tru det fort vert ein 3.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Eg tenkjer at 1 var muligens rett i går før snøen kom. På eit tidspunkt vart det opp i 2 i går kveld. Men at 3 vil vere rett med den varsla værmeldinga.
Notater
Tekst
Batteriet gjekk svikta på fjellet. Fullført heime
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
666 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart