11 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
22. desember 2018 kl. 11:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Min lille runde fra veien på om lag 680 meter og til rundt 1000 moh avdekket ingen faretegn i dag.
Skredaktivitet
Dato
22.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har kjørt hele Hunnedalen samt et stykke mot Sirdal i god sikt og med tilgang på mye vestvendt terreng som er mest relevant nå himmelretning nå. Mye vindtegn, men ingen ferske (eller eldre snøskred observert).
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Bildet tatt nordvestover mot kvistaløype fra Lortabu.
Snødekke
Total snødybde
30 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
500 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det nåværende snødekket fremstår fortsatt som omtrent like tynt som for en uke siden. Den siste uken har vært preget av til dels kraftig vind fra øst og noe nedbør (3-4mm) noe som har gitt stedvis dype lommer av fokksnø i forsenkninger og krappe leheng i vestlig sektor. Snødekket for øvrig bærer også preg av dette med mye sastrugi i høyden og vinderoderte overflater helt ned til gammel skare på utsatte plasser. Rimkrystallene som føyket ned forrige helg later, i kombinasjon med små kantkorn over skare, til å representere et svakt lag i disse vestvendte lommene, men oppleves som vanskelig å påvirke. Føret gir i dag begrenset med nedoverglede. Kan melde om humpete og lite sammenhengende skikjøring.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Bilde tatt mot nord. Lyseknuden 1002moh
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Bilde tatt mot Øst. Storeknuten 1015moh ses mot horisonten.
Snøprofil

Copyright
Salvesen@obskorps
Tester
Test
ECTN 20@23cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Ved ytterligere belasting går søylen til Q2 brudd ved 38cm dette er skarelaget oppå det gamle snødekket. Her finner jeg både overflaterim og små kantkorn. To stykk lille blokktest går til brudd på dette laget, men det krever en del klasking med spaden.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem
Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Mest relevante skredproblem er nå dårlig binding i fokksnøen, men det finnes også svakt lag av gammelt overflaterim i kombinasjon med små kantkorn over skare som går til brudd ved stor tilleggsbelastning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Den delen av regionen jeg har oversikt over per nå har fortsatt tynt snødekke. Skredfaren er fortsatt knyttet til små fokksnøflak i vestlig sektor etter kraftig vind fra øst den siste uken. Problematikken vil fortsatt være enkel å identifisere grunnet tynt snødekke ellers.
Utvikling
Ingen dramatiske endringer i vente for det nåværende skredproblemet de neste par dagene. Noe økende temperaturer og litt nedbør fra nordvest ventes på julaften.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
13 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(O)1 - 2De(K)1 - 2Dd(C)0.5Dd0.3Dc(v)0.3DECTN20Created with niViz on 2020-09-18T04:37:54


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
668 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart