7 Snø observasjoner ved (Tromsø/Balsfjord).
Observert av
ToreV@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. desember 2018 kl. 12:27
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller de fleste steder på overflaten, bortsett fra noen få steder som har hatt litt vind de siste dagene. Større krystaller og mer utbredt over tregrensen enn i skogen. På toppen (700 moh) var krystallene 3-4 mm store, lenger ned 1-3 mm.

Copyright
ToreV@met
Kommentar
Små rimkrystaller som er godt festet til overflaten i skogen.
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Rimkrystaller 2-3 mm på 550 moh.
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Rimkrystaller 3-4 mm på 700 moh.
Skredaktivitet
Dato
21.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
30 %
Kommentar
Opphold og delvis skyet, omtrent vindstille. Ikke veldig kaldt de siste dagene, mellom -3 til -6 på dagens tur.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
50 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Skarelag med varierende hardhet og tykkelse opp til ca 600 moh. Men fra ca 200 moh og opp til tregrensen har skarelaget i stor grad smuldret opp og snødekket under tørket ut, noe som gir fin skikjøring. Fra tregrensen til 600 moh mer utbredt bærende skare igjen. Over 600 moh består snødekket i stor grad av harde fokksnøflak, og er lite påvirket av forrige mildvær. Det finnes også lommer med løsere snø over tregrensen. Generelt lite snø og tynt snødekke.

Copyright
ToreV@met
Kommentar
Lomme med løsere snø nær toppen på 700 moh.
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Hard fokksnø på ca 600 moh.
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Hardere skarelag over tregrensen.
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Skarelaget har omtrent smuldret opp øverst i skogen.
Snøprofil

Copyright
ToreV@met
Kommentar
Snøprofil på 550 moh i nordvestvendt heng med innblåst fokksnø. Kompakt snødekke som ikke gikk til brudd ved ECT og ingen kantkorn under skarelaget. Sjekket like ved på svært tynt snødekke (ca 20 cm) og fant der små kantkorn (1-2 mm) like under det øverste skarelag og over et lag med løsere snø.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Svært vanskelig å se for seg at man klarer å løse ut skred i den gamle fokksnøen nå, men finner ingen andre skredproblem som passer. Noen få steder høyt til fjells har kanskje vinden tidligere i uken klart å flytte på litt snø, slik at det kan finnes litt ferskere fokksnøflak.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen utprega skredproblem nå og skredfaren er lav. Største bekymring er utviklingen av kantkorn og utbredelsen av overflaterim.
Utvikling
Ut fra turen i dag er jeg mest bekymret ift overflaterim. Dette finnes nesten overalt også i høyden, og muligheten er absolutt til stede for at det kan snø ned en del steder når det begynner å snø lille julaften. Vinden vil nok øke noe i forkant av nedbøren, men neppe nok til å ødelegge rimet alle steder. Er foreløpig mindre bekymret for kantkorn da dette virker mindre utviklet og utbredt. Det har heller ikke vært spesielt lav temperatur de siste dagene i denne regionen (var kaldere i starten av uka).
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer bra med det jeg har observert på dagens tur, og beskriver forholdene i regionen godt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
690 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart