10 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
15. desember 2018 kl. 08:25
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Fersk vindtransportert snø
Meldt økende vindstyrke utover dagen.

Copyright
Salvesen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Rimet som snør ned sees tydelig på undersiden av den overliggende ferske fokksnøen
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Rim etter den siste ukens klarvær føyker/snør nå ned. Bakbelyst med hodelykt.
Skredaktivitet
Dato
15.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Noen snøflak i luften. Vinden økte på i løpet av turen slik som meldt.

Himmelretning
Ø
Snødekke
Total snødybde
30 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
400 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det nåværende snødekket er tynt, oppleves som stabilt og har mye vindtegn fra NV i høyden. Vinden som flyttet snø i dag kom fra SØ. Kaldt klart vær forrige uke har dannet rimkrystaller på overflaten. Dette antas å ha stor utbredelse og er nå i ferd med å føyke ned i nordvestlige heng og formasjoner etter hvert som vinden øker på. Kuldeperioden later også til å ha tørket snødekket noe. Brukbar såle for skiferdsel, men mer snø trengs.

Copyright
Salvesen@obskorps
Himmelretning
Copyright
Salvesen@obskorps
Himmelretning
S
Copyright
Salvesen@obskorps
Himmelretning
NV
Copyright
Salvesen@obskorps
Himmelretning
SV
Copyright
Salvesen@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Valevatn, Hunnedalsveien
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Nedføyket løssnø og potensielt nedføyket overflaterim antas å være det mest fremtredende skredproblemet de kommende dagene. Potensiell skredstørrelse vurderes til liten i denne delen av regionen, men det bør tas høyde for mer snø i mer nordlige deler av regionen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Inntrykkene etter min første OBS tur for sesongen i dag er at det foreløpig er svært tynt snødekke i denne delen av regionen. Skredfaren per nå er knyttet til små ferske fokksnøflak skapt av den nå økende vinden samt potensiale for nedføyking av overflaterimet som later til å være godt utbredt. Det er likevel viktig å understreke at snødekket er tynt og at problematikken dermed vil være enkel å identifisere i de leheng og terrengformasjoner som fanger snøen på flyttefot.
Utvikling
Økende vind i dag og i morgen vil forsterke problematikken.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
5 observert


Created with niViz on 2020-05-25T07:05:15FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1DLDe(L)0.5DOhDe0.5DOhDd(z)0.5Dd0.3Dg6D


Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Glemte å ta bilde når det så strøkent og ryddig ut ;-)
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
669 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart