7 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Fortsatt bra med drønn der fokksnøenlaget ikke er for tykt
Rimkrystaller
Noe rim i overflaten fra 650 moh opp mot Trollsteinen
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
60 %
Kommentar
Sikten kom og gikk litt over 600 moh
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fra 3-400 m tok ikke det forrige mildværet knekken på det gamle snødekket. Der har det nå bygget seg et kantornlag over og under skare/islag. Dette kantkornlaget gir drønn på vei opp. Dette laget virker fortsatt lett å påvirke der fokksnøflaget over er tynt. Fokksnøen fra vinden og nedbør den siste uken har nå stabilisert seg. Over 350 moh har det samlet seg mye fokksnø i lesider, som på østsiden av Larsbreen. Mildværet tirsdag og onsdag gikk opp til ca 150 moh. Over 150 moh har det kommet litt nysnø. Den har ligget helt i ro det siste døgnet. Ingen vind og ingen nedbør de siste 24 t. Litt fuktighet i lufta setter seg av på kald snøoverflate og gir overflaterim i høyden opp mot Trollsteinen.

Himmelretning
V
Kommentar
Uberørt snø i overflaten på 800 moh. Ryggen til trollsteinen
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Skispor fra i går - uberørt. på ryggen mellom Lars H og sarkofagen.
Snøprofil

Himmelretning
Ø
Kommentar
For å ha en profil av snødekket i Loside grov jeg her på østsiden av ryggen mellom Lars H fjell og Sarkofagen (600moh)
Himmelretning
NV
Kommentar
Denne profilen er i samme høyde og leside for siste dagers vind. representativ for leside i denne høyde. Antar at snødekket er relativt likt som øverst på SV-siden av Lars H. fjell
Stabilitetstest
Test
ECTP 12@54cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
ECT i leside 700 moh, der fokksødekket er relativt tynt. Bryter i samme svake lag som alle andre tester de siste ukene.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Himmelretning
NV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Fortsatt drønn og ECT indikerer at dette svake laget bryter selv ved liten tilleggsbelastnig. Spesielt der snødekket over er tynt
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kantkornlaget er lett å løse ut der fokksnøflaket over er tynt, mindre 50 cm. Utbredelsen er i noen heng og skredstørrelse er mellom 2 og 3. Fokksnøen virker stabil.
Utvikling
Ser ut som at dette kantkornproblemet har virkelig etablert seg godt og er vanskelig å få redusert før vi har fått mer snø og vind. Men det er jo snø på gang i morra
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Beskriver godt
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
588 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart