2 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
30.10.2018 17:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Naturlig utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Skredbanenavn
Skredene
Kommentar
Fersk vindtransportert snø gav skred, mulig rim som svakt lag

Copyright
halgeir@svv
Kommentar
40 m bredt og 1,5 m høyt. Skredtidspunktet er noe usikkert
Ulykke / Hendelse
Aktivitet
Vei
Skadeomfang
Trafikk hindret
Observasjonstype
Snø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1016 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart