2 Jord observasjoner ved D1404(35321) Ytre Sunnfjord 2018-2023 (Sogn og Fjordane/FLORA).
Observert av
drift@svv
Gruppe
SVV drift
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
8. oktober 2018 kl. 15:10
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Intenst regnvær
Stor vannføring i bekker/elver
Jordfarga bekker/elver
Bekker tar nye løp
Overvann i terreng
Notater
Fritekst
Sannsynligvis noen hendelser kommende døgn.
Tekst
Det er meldt store nedbørsmengder fra natt til tirsdag og til natt til onsdag kan komme opp i 70 - 110 mm , så en må ha ekstra fokus på og åpne kumrister og sjå at vatn renner der det skal. Følge ekstra med på om vatn/ elver er på avveie .
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
D1404(35321) Ytre Sunnfjord 2018-2023
Beskrivelse
Gjelder kontraktsområdet som helhet
Varslingsregion
Sogn og Fjordane
Kommune
FLORA
Posisjoneringskilde
NVDB
Moh
74 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Kommentar
ELRAPP id for kontrakten er 471
Laster kart