Jord observasjon ved Rv 244 ved vegkrysset på Tveit og Meland Kyrkje (Hordaland/MELAND).
Observert av
Graziella@NVE
Gruppe
Varsling av jordskredfare
Kildeangivelse
Jeg har lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson NVE, SVV, JBV, NGI, NGU eller lignende.)
Tidspunkt observert
25/08/2018 09:32:00
Tidspunkt registrert
27/08/2018 09:42:12
Sist endret
27/08/2018 09:49:43

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
25/08/2018 08:00
Når skjedde skredet senest
25/08/2018 09:30
Type skred
Steinskred
Størrelse
< 100 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel ikke gitt
Kommentar
Lokalitet usikker. Det gikk på Rv 244 mellom vegkryss på Tveit og Meland Kyrkje. Vanskelig å finne riktig plassering. Skred gikk lørdag morgen før kl 9:30. "Det var ikkje så stort, det var cirka to meter breitt og nokon større steinar, men det er eit smalt vegparti, så større bilar kunne passera". (Bilde i avisen).
Lenker
Strilen.no
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Rv 244 ved vegkrysset på Tveit og Meland Kyrkje
Varslingsregion
Hordaland
Kommune
MELAND
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
54 
+/- nøyaktighet
Mer enn 1 km
Laster kart