3 Vann observasjoner ved (NIDELVVASSDRAGET/Trondheim).
Observert av
bli@nve
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
02/07/2018 12:01:00
Tidspunkt registrert
03/07/2018 09:15:46

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skade

Skade 1

Type
Ingen skade observert
Kommentar
Vannstand
Situasjon
Vannstand er synkende
Vann på avveie
Nei
Registrert
Vannet der det er nå
Måling
Vannstandmåling med målestav

Måling
1
Måling tidspunkt
02/07/2018 12:12:00
Vannstand
0,21 m
Copyright
bli@nve
Kommentar
Oppstuva vannstand i kobberdammen(10-15 cm oppstuving). Fjerna gras og greiner som har stuva opp utløpet, så det vil etter kvart normalisera seg.
Copyright
bli@nve
Kommentar
Tilsig til kobberdammen.
Copyright
bli@nve
Kommentar
Oppstuving i V-profilet
Notater
Tekst
Oppstuva vannstand i kobberdammen (10-15 cm). Fjerna vegetasjon som stuvar opp i V-profilet. Vassføringsmåling.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
NIDELVVASSDRAGET
Kommune
Trondheim
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
288 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart