7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
16.05.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen nye skred av betydning på strekningen mellom Hemsedal sentrum og eldrevatn.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
12,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
60 %
Kommentar
Varmt gjennom hele døgnet, litt kaldere i natt enn foregående døgn. Ikke nattefrost.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Vær og snømengde i Ø vendt terreng ved bjøberg.
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
900 moh
Grense lagdelt snø
1900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Smeltingen fortsetter for fullt. Må oppsøke spesielle fjellsider for å få sammenhengende snødekke og man må høyt til fjells. Skiføret er fremdeles godt, god dreneringsevne

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Vestover fra toppen av støngenuten, fremdeles en god del snø i fjellet når en kommer over ca1300 moh
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Slettind ved eldrevatn.
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Østover mot bjøberg fra støngenuten.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Isotermt snødekke uten nevneverdig lagdeling
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold. Ustabile skavler og snøbroer kan nevnes som farer. Mindre snø i år enn på samme tid i fjor etter en rekordrask smelteperiode. Varmen har ført til at bjørka har sprunget på ca 8-900 moh før 17.mai. Det skal etter sigende ikke ha skjedd siden 1961!
Utvikling
Fortsatt smelting og gradvis avvikling på skisesongen
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra, stemmer godt med mitt inntrykk.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1473 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart