5 Snø observasjoner ved (Voss/VOSS).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Det har utvikla seg sigesprekker i snødekket. Sidan det fortsatt er mykje snø igjen i fjellet kan desse sprekkene vera djupe!!
Værobservasjon
Temperatur
17,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
5 %
Kommentar
Svært varmt i dag og tilnærma heilt vindstille sjølv på 1350 moh.

Copyright
Tor Ivar SVV
Snødekke
Total snødybde
200 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
675 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøgrensa går ved ca 675 moh. Over 700 moh er snødekket samanhengande men rabber og hauger er smelta fram. Det er fortsatt mykje snø i fjellet men snødekket er våtast i sørhellingar. Forferdelig sugeføre der. Godt skiføre i nordhellingar.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
V
Kommentar
Bilete tatt mot Øyastølsfjellet, fortsatt mykje snø igjen og godt skiføre. Fleire folk på ski i berdalen i dag så vinteren er ikkje over!
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Det er observert fleire relativt ferske lausnøskred, skreda har kort utløpslengd og stoppa i skråningen før flaten
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Svært varmt(17°C) i fjellet i dag og tilnærma heilt vindstille sjølv på 1300 moh. Snøen byrjar ved ca 670 moh. bart under dette i Jordalen. Snødekket er heilt smelteomvandal i alle himmelretningar og alle høgder i denne delen av regionen. Snødekket er laust samansett og det er innsynkning til over knena på 1300 moh i sørleg sektor. Snøoverflata framstår som sørpete og det er sugeføre. Betre skiføre i nordhellingar! Det er observert enkelte våte laussnøskred som går i svært bratt terreng også enkelte glideskred. Det er observert glidesprekker i snøen, grunna mykje snø kan desse sprekkene verte djupe. Snødekket framstår som stabilt faregrad 1.
Utvikling
Dei komande dagar er det meldt noko kaldare faregraden vert vedvarande.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Skredvarslet stemmer godt med situasjonen i fjellet men snøoverflata er sørpete i alle retningar untatt nord.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1094 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart